Stiri Lacta Giurgiu Sa -- productie lactate
      In Campia Romana, .Granarul Europei. de altadata, industria de prelucrare a laptelui are o bogatã traditie, reprezentata in mare masura de firma Lacta SA Giurgiu, unul din cei mai insemnati producatori de lactate din sudul tarii. SC Lacta SA s-a impus in ultimii ani in industria laptelui printr-o calitate deosebita, apreciata si recunoscuta, a produselor lactate obtinute in unitatile sale de productie din Giurgiu, Vedea si Stalpu.
August 11, 2009
   Un nume de referinþã pe piaþa româneascã

Toate stirile...

Copyright 2009 (c) MicaWEB.ro
Vizitatori: 000000
Ip-ul tau :54.225.57.230

Stiri


Decembrie 10, 2009

Lacta Giurgiu (INEM) obþine la ºase luni un profit de 401.000 lei, dublu faþã de estimãrile pentru tot 2009

În primul semestru din 2008, producãtorul de lactate a avut un profit de numai 37.100 lei.

Pe de altã parte, cifra de afaceri a Lacta Giurgiu a scãzut la 9,31 milioane lei (2,2 milioane euro) în intervalul ianuarie - iunie 2009, cu 9% sub nivelul înregistrat în perioada similarã din 2008, de 10,27 milioane lei.

Lacta Giurgiu anticipa pentru acest an un profit net de 225.400 lei, dupã pierderile suferite în 2008, pe fondul creºterii uºoare a afacerilor, potrivit bugetului de venituri ºi cheltuieli aprobat de acþionari. Compania mizeazã în acest an pe afaceri de 19,88 milioane lei, în urcare uºoarã faþã de nivelul de anul trecut, de 19,6 milioane lei.

Lacta Giurgiu are un capital social de 1,72 milioane lei, divizat în 17,19 milioane titluri, cu valoarea nominalã de 0,10 lei. Acþionarii principali ai companiei sunt Scop Line, cu o participaþie de 32,51%, Grivco SA deþine 18,16% din capital, SIF Oltenia (SIF5) controleazã 11,61%, Ala Procopencu are 8,11% din acþiuni, în tmp ce AVAS controleazã 4,08% din capitalul firmei.

Lacta Giurgiu are o valoare de piaþã de 3,27 milioane lei (775.000 euro), potrivit ultimului preþ, de 0,19 lei, stabilit în ºedinþa bursierã din 21 august. Titlurile societãþii se tranzacþioneazã la categoria de bazã a pieþei Rasdaq, sub simbolul INEMAugust 11, 2009

Un nume de referinþã pe piaþa româneascã

În Câmpia Românã, „Grânarul Europei” de altãdatã, industria de prelucrare a laptelui are o bogatã tradiþie, reprezentatã în mare mãsurã de firma Lacta SA Giurgiu, unul din cei mai însemnaþi producãtori de lactate din sudul þãrii. SC Lacta SA s-a impus în ultimii ani în industria laptelui printr-o calitate deosebitã, apreciatã ºi recunoscutã, a produselor lactate obþinute în unitãþile sale de producþie din Giurgiu, Vedea ºi Stâlpu.

Directorul acestei unitãþi, doamna Constanþa Spãlãþelu, ne-a declarat cã anul trecut a fost unul deosebit de important.

„Anul 2004 a însemnat pentru Lacta certificarea sistemului calitãþii IZO 9001 ºi certificarea siguranþei alimentare HACCP. Schimbãrile privind aprecierea din partea consumatorilor au început încã de anul trecut, dar noi trebuie sã menþinem performanþele societãþii, ale competitivitãþii producþiei, ale asigurãrii bazei de materie primã de la micii producãtori particulari, deþinãtori de vaci cu lapte din judeþele cu care noi colaborãm: Giurgiu ºi Teleorman. Începând cu anul 2003, societatea a suferit o serie de transformãri importante în domeniul tehnologiei, investiþiile în acest sens fiind majore. De altfel, avem la aceastã datã în derulare un program SAPARD care ne va permite modernizarea fluxului tehnologic de fabricaþie a produselor marca „Lacta”, deoarece trebuie sã ne aliniem la calitatea tehnicã ºi tehnologicã impusã de UE ºi, evident, nu trebuie sã omitem nici  cerinþele laptelui ca materie primã la producãtor. SC Lacta  SA Giurgiu are un portofoliu larg de produse lactate pe care giurgiuvenii le cunosc deja: lapte proaspãt de consum, iaurturi cu conþinut variat de grãsimi, smântânã, lapte bãtut, caºcaval, brânzeturi proaspete ºi în saramurã, toate distribuite cu succes atât în magazinele proprii de desfacere de pe raza oraºului, cât ºi la nivelul oraºelor Bucureºti, Braºov, Ploieºti, Galaþi, Constanþa ºi Craiova.”

Interlocutoarea noastrã a mai precizat cã, pentru anul în curs, societatea ºi-a propus efectuarea unui studiu de piaþã cu scopul de a cunoaºte exact dorinþele consumatorilor.

„Dacã piaþa o va cere, vom renunþa la unele produse în favoarea altora ºi vom introduce pe piaþã sortimente noi. Se poate observa o tendinþã a clienþilor noºtri cãtre un  consum minim de grãsimi, introducând astfel pe piaþã o smântânã hipocaloricã. Dar intenþiile noastre nu se opresc aici, ci vom continua sã satisfacem toate gusturile ºi niciodatã nu vom face rabat de la calitate. Dorim sã oferim consumatorilor produse lactate autentice, gustoase ºi sãnãtoase, dar ne dorim ºi crearea premiselor realizãrii produselor destinate exportului.”